Her kan du fylle ut digitalt skjema for reisegaranti

Planlagt bussreise

Hva skjedde?

Utført reise med taxi (Husk å sende med kvittering)

Utført reise med egen bil

Refusjon for bruk av egen bil skjer etter statens satser for bilgodtgjørelse.